Malik Malik

SERWIS

Nasza firma oferuje profesjonalny serwis wózków widłowych min.: przeglądy, konserwacje, montaż opon, gwarancję, przygotowanie wózków widłowych do UDT.


DOZÓR TECHNICZNY WÓZKÓW JEZDNIOWYCH - UDT

Firma Malik oferuje kompleksowe przygotowywanie wózków widłowych do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wykonujemy:

  • weryfikację stanu technicznego wózka
  • kompletowanie i sprawdzenie dokumentacji technicznej
  • przygotowanie wózków do odbioru technicznego
  • odbiory UDT w wyznaczonym miejscu
  • przeglądy konserwatorskie.

Malik
Dozór wózków widłowych - informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzającym zmiany w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.


Obowiązki ciążące na użytkowniku/właścicielu wózków widłowych:

1. Zgłoszenie do UDT w formie wykazu wszystkich użytkowanych wózków widłowych celem ich rejestracji.
2. Dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej.
3. Prowadzenie Dziennika Konserwacji wózka widłowego do każdego posiadanego wózka.
4. Utrzymanie dobrego stanu technicznego wózka pozwalającego na jego bezpieczną eksploatację.
5. Wykonywanie przeglądów konserwatorskich wózka widłowego, przez uprawnionego konserwatora.
Malik
Malik na YouTUBE
Facebook
Malik na Allegro
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright by bmDSGN 2014