Malik Malik
Malik
Dozór wózków widłowych - informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzającym zmiany w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.


Obowiązki ciążące na użytkowniku/właścicielu wózków widłowych:

1. Zgłoszenie do UDT w formie wykazu wszystkich użytkowanych wózków widłowych celem ich rejestracji.
2. Dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej.
3. Prowadzenie Dziennika Konserwacji wózka widłowego do każdego posiadanego wózka.
4. Utrzymanie dobrego stanu technicznego wózka pozwalającego na jego bezpieczną eksploatację.
5. Wykonywanie przeglądów konserwatorskich wózka widłowego, przez uprawnionego konserwatora.
Malik
Malik na YouTUBE
Facebook
Malik na Allegro
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright by bmDSGN 2014